libros
Hèctor B. Moret - 1998
 
 

HÈCTOR B. MORET va a nàixer a Mequinensa –Baix Cinca–, l’any 1958. Llicenciat en filologia i professor de llengua i literatura catalanes a l'Escola d'Arts Plàstiques i Disseny Llotja de Barcelona, Hèctor B. Moret es autor dels poemaris Pentagrama (1987), Parella de negres (1988), Ròssecs (1992), Al cul del sac trobarem les porgueres (1993) i Antídots (1996).

També és autor, en els últims deu anys, de diversos articles i monografies sobre diferents aspectes de la llengua i la literatura catalanes de les comarques de l'Orient de l'Aragó, molts deis quals s'han editat en publicacions aragoneses: Rolde, Sorolla't, Archivo de Filología Aragonesa, Cinga, Alazet, Batecs...

Amb el poemari que teniu a les mans, Temps pervers, Hèctor B. Moret vol intentar donar per finalitzada la seua tasca poètica que, amb els cinc volums publicats anteriorment, ha intitulat Camp clos. Però, tal com assenyala l'Esteve Betrià en el pròleg que encapçala aquest volum, ... això mai no se sap, perquè com diu un vell adagi que fa no gaire ens recordava aquest polígraf i investigador mequinensá: Tamen poetis mentiri licet. I si no mint, ja s'ho farà: per a ell va el pollastre!

 

  


 
 


Dirección General de Cultura. Centro del Libro y la Cultura de Aragón .
Edificio Ranillas. Avda. Ranillas 5 D 50071  (ZARAGOZA)
Tel. 976 714 934 – Fax 976 71 48 08
Política de Cookies - Privacidad - Aviso Legal - centrodellibro@aragon.es