Estudi dels aiguamolls en el municipi de Fraga i mesures de planificació i gestió de l’us sostenible
 
Autor: José Garrido Palacios
Col: La Sitja (22)
Edición: Institut d'Estudis del Baix Cinca
Caract: Año 2006, 204 p, il, 17 x 24 cms.
ISBN: 84-87861-12-1
     
 
Els aiguamolls constitueixen ecosistemes complexos de gran riquesa ecològica i de significativa productivitat, alhora que formen part essencial del patrimoni natural i cultural dels pobles. Aquests arguments han estat posats de manifest en nombrosos fòrums de caràcter internacional, nacional i regional. El Conveni Ramsar de 1971, les Conferències de Rio de Janeiro 1982 i Johannesburg 2002, el Pla estratègic espanyol per a la conservació i l’us racional dels aiguamolls i l’Estratègia per a la conservació de la natura a l’Aragó són només algunes referències explícites que situen els aiguamolls com a espais que s’han de preservar en el present i de cara a las generacions futures.
En aquest context s’emmarca el present treball, de forma que l’anàlisi d’eixos ecosistemes humits en el municipi de Fraga es caracteritza per la seua gran diversitat, ja que enfront les zones humides de regadiu de la part oriental s’hi situen les vastes superfícies occidentals de l’àrea monegrina semidesèrtica.
 


Dirección General de Cultura y Patrimonio. Centro del Libro y la Cultura de Aragón .
Edificio Ranillas. Avda. Ranillas 5 D 50071  (ZARAGOZA)
Tel. 976 716 603 – Fax 976 71 48 08
Privacidad - Aviso Legal - centrodellibro@aragon.es