Lèxic de la Llitera
 
Autor: Javier Giralt Latorre
Edición: Comarca de la Litera
Caract: Año , 536 p, 17,5 x 25 cms.
ISBN: 84-9743-146-4
     
 
Lèxic de la Llitera és un repertori lexicocogràfic que té com a objectiu aprofundir en el coneixement dels parlars de la Llitera, amb allò que tenen de particular amb relació català i el castellà. Tots els materials que s’inclouen en aquesta obra són de procedència oral. En aquest vocabulari s’ha posat en pràctica una mena d’ecodialectologia –emprant paraules del profesor Veny–, perquè s’han introduït els mots que designen activitats i instruments tradicionals avui desapareguts o pràcticament en desús de les parles de la Llitera. Aquest lèxic no té un enfocament estrictament descriptiu, respectant la informació proporcionada pels parlants.
 


Dirección General de Cultura. Centro del Libro y la Cultura de Aragón .
Edificio Ranillas. Avda. Ranillas 5 D 50071  (ZARAGOZA)
Tel. 976 714 934 – Fax 976 71 48 08
Política de Cookies - Privacidad - Aviso Legal - centrodellibro@aragon.es