Consello asesor de l’Aragonés. Resoluzions e informes (2000-2011)
 
Edición: Consello d'a Fabla Aragonesa , Instituto de Estudios Altoaragoneses, Rolde de Estudios Aragoneses - Edizions de L'Astral
Caract: Año , 205 p, 17 x 24 cms.
ISBN: 978-84-9597-42-5
     
 

En iste libro se replegan as 63 Resoluzions e os 13 Informes arrebatos entre 2000 e 2011 por o Consello Asesor de l’Aragonés, organo d’asesoramiento creyato por o Consello d’a Fabla Aragonesa ta contribuyir á ra codificazión e normatibizazión de l’aragonés común escrito, d’alcuerdo con os millors criterios. Os suyos materials pueden fer muita onra ta abanzar en o prozeso de normalizazión de l’aragonés, asinas como ta estudios lingüisticos.

 


Dirección General de Cultura. Centro del Libro y la Cultura de Aragón .
Edificio Ranillas. Avda. Ranillas 5 D 50071  (ZARAGOZA)
Tel. 976 714 934 – Fax 976 71 48 08
Política de Cookies - Privacidad - Aviso Legal - centrodellibro@aragon.es