Ripacurtia (Nº 6)
 
Director: Oscar Jané Checa
Edición: Centro de Estudios Ribagorzanos
Caract: Año 2008, 211 p, 16 x 23 cms.
ISSN: 1696-8530
     
 

Las relaciones económicas entre Cataluña y Aragón. Pasado, presente y fututo es el título que lleva el artículo que inicia este número 6 de la Revista Ripacurtia y que hace también de dossier introductorio a este ejemplar que, además, consta de estos otros artículos: R. MORELL: Àrees de mercat, dimensió i relacions econòmiques: el cas específic de la Franja de Ponent; E. VICEDO: Producció, comercialització i condicions de vida a la Franja. El Baix Cinca i la Llitera als segles XVIII-XIX; J. M. MARTÍNEZ: La comarca de la Llitera davant la demanda catalana del segle XVIII: territori, economia i comerç; I. ALDOMÀ: Lleida i Aragó: un futur millor per a un veïnat i una relació indefugibles; A. SANCHO: Territori i complexitat. Notes sobre les comunicacions vidries i el paisatge a la Terreta; J. Ll. ESPLUGA: Sobre la desaparició de la Franja. Noves fronteras, nous habitants i algunes dificultats per configurar una unitat catalanòfona dins d’Aragó; I. LÓPEZ: Antroponímia de la Ribagorça (segles IX-XIV); J. MASSONS: Recensió de la tesi doctoral “La rendibilitat de les estacions catalanes d’esquí alpí”; A. SANCHO: La Terreta: síntesi territorial i transformació del paisatge; R. VIRUETE: Reseña de la tesis doctoral “Aragón en la época de Ramiro I”; R. VIRUETE: Alguns trets verbals del català de Benavarri.

 


Dirección General de Cultura. Centro del Libro y la Cultura de Aragón .
Edificio Ranillas. Avda. Ranillas 5 D 50071  (ZARAGOZA)
Tel. 976 714 934 – Fax 976 71 48 08
Política de Cookies - Privacidad - Aviso Legal - centrodellibro@aragon.es